Lisätietoa tutkinnoista

TEORIAKOKEEN ARVOSTELU

Teoriakokeen kysymykset ovat samanarvoisia. TOT- ohjelma päättelee ja ilmoittaa teoriakokeen tuloksen. Yhdellä kertaa tehdyn kokeen ohjelma arvostelee yhtenä kokonaisuutena, eikä kuljettajantutkinnon vastaanottaja voi muuttaa ohjelman ilmoittamaa tulosta. Koe hylätään kokonaisuudessaan, jos virhemäärä ylittää jossakin kokeen osassa alla olevassa taulukossa mainitut määrät. Kukin suoritettava teoriakoeluokka on myös mahdollista tehdä omana kokeenaan.

Kysymysten lukumäärä ja suurimmat sallitut virhemäärät
Teoriakokeen osat Kysymyksiä kpl Suurin sallittu virhemäärä
AM/120-luokan AV-koe 15 3
A1-, A2-, A- ja AM/121-luokan AV-koe 30 6
B-luokan AV-koe 50 8
Luokkakohtaiset kirjalliset kysymykset 10 3
Liikennetietous
T-luokan koe
AM/120T- ja AM/121T–luokan koe
 
20
10
 
6
3
Opetusluvan hakija luokkiin AM/120, AM/121, A1, A2, A tai B 20 3
Opetusluvan hakija, muut luokat 10 3

HYLÄTYN TEORIAKOKEEN UUSIMINEN

Hylätyn kokeen saa suorittaa uudestaan aikaisintaan kolmantena päivänä edellisen kokeen suorittamisesta.

Vähimmäisaika

Ajokokeessa on noudatettava taulukossa mainittuja luokkakohtaisia vähimmäisaikoja.

Luokissa AM/120, T ja LT alku- ja loppukeskustelun kesto on yhteensä 5 minuuttia. A1-, A2- ja A- luokissa alku- ja loppukeskustelun kesto on yhteensä 10 minuuttia.

AM/120-luokassa ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus sisältyy käsittelykokeeseen. Liikenteessä ajamisen aikaa ei saa alittaa.

Vähimmäisajat
Ajokoeluokka Alkukeskustelu Käsittelykoe Liikenteessä ajaminen Loppukeskustelu Kokonaisaika
AM/120 * 10 - * 15
A1, A2 ja A ** 15 25 ** 50
AM/121 ja B 5 - 30 10 45
T ja LT * 10 - * 15
B/96 ja BE 5 15 30 10 60
C1, C, D1 ja D 5 - 45 10 60
C1E, CE, D1E ja DE 5 15 45 10 75

*) Alku- ja loppukeskustelu yhteensä 5 min.
**) Alku- ja loppukeskustelu yhteensä 10 min.

Katso lisätietoja turvatarkastuksesta