Ajokorttiluokat 1.7.2018 alkaen

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus.

Ryhmän 1 ajokorttiluokat:

AM-luokka (Am120/121)

Am-120 Mopot/skootterit

Am-121 Kevyet nelipyörät/ T3b traktorit/ Mopoautot sekä 1.11.19 "kevyt autot"

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 15 vuotta.

A1-luokka

Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW, teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg ja kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW, sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. Myös AM121.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 16 vuotta.

A2-luokka

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta. 

A-luokka

Moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen, sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta tai 2vuoden jälkeen korotettaessa A2 (18v+2v=20v)

T-luokka

Traktorit, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 15 vuotta.

B-luokka

Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Esimerkkejä B-, B96- ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmistä

B-luokan ajokortti

  1. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 + 750 = 4250 kg.
  2. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 kg.

B96-luokan ajokortti

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg mutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.

BE-luokan ajokortti

  1. Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.

HUOM:

  • B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg
  • Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.
  • Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.

Ryhmän 2 ajokorttiluokat:

C-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

C1-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Esimerkkejä C1E-ajokorttiluokasta

C1E-luokan ajokortti

C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa:

  1. Vetoauton kokonaismassa on enintään 7500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.
  2. Vetoauton kokonaismassa on enintään 3500 kg, hinattava ajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

CE-luokka

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa ajoneuvoyhdistelmien, joissa vetoauto kuuluu C1- tai C-luokkaan, kuljettamiseen vaaditaan CE-luokan ajokortti.

D-luokka

Muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos kuljettajalla on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos kuljettajalla on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta. Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

D-luokka

Muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos kuljettajalla on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos kuljettajalla on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta. Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

D1-luokka

linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja joiden pituus on enintään 8 metriä. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta.

D1E-luokka

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

DE-luokka

ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-luokkien kuljettajilta tieliikenteessä vaadittavasta ammattipätevyydestä ja kuljettajista, joita ammattipätevyys ei koske, kerrotaan kohdassa Ammattipätevyys

A-luokka sisältää A1-ja A2 -luokan, C-luokka C1-luokan ja D-luokka D1-luokan ajoneuvojen ajo-oikeuden. A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös AM- jaT-luokan ajoneuvoa. C1- ja C-luokka sisältävät LT-luokanajoneuvon ajo-oikeuden.