Henkilöautokortti – perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe

Uusi kolmivaiheinen kuljettajaopetusmalli otettiin käyttöön 19.1.2013. Kolmivaiheinen kuljettajaopetus jaetaan toisiinsa kytkeytyviin vaiheisiin:

 • perusvaihe
 • harjoitteluvaihe
 • syventävä vaihe
 • Hyödynnämme opetuksessa laajalti sähköistä oppimisympäristöä

Perusvaihe

Voit aloittaa perusvaiheen kun olet täyttänyt 17-vuotta, mutta kortin voit suorittaa vasta täyttäessäsi 18 vuotta.

Kurssi sisältää:

Täysi kurssi

 • 19 tuntia teoriaopetusta
 • 17 tuntia ajo-opetusta
 • autonkäyttö tutkinnossa
 • hyödynnämme opetuksessa laajalti
  sähköistä oppimisympäristöä

Sinulla on AM-120/121

 • 18 tuntia teoriaopetusta
 • 16 tuntia ajo-opetusta
 • autonkäyttö tutkinnossa
 • sähköinen oppimisympäristö

Sinulla on A1-kortti

 • 13 tuntia teoriaopetusta
 • 12 tuntia ajo-opetusta
 • autonkäyttö tutkinnossa
 • sähköinen oppimisympäristö

Harjoitteluvaihe (3-23kk)

(Osallistu kuukauden kuluttua kortin saatuasi palautejaksolle)

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa, johon kuuluu

 • 1 tunti teoriaopetusta
 • 2 tuntia ajo-opetusta
 • hyödynnämme opetuksessa laajalti sähköistä oppimisympäristöä

Syventävä vaihe

Syventävä vaihe keskittyy perustaitojen kehittämiseen ja vaikeiden olosuhteiden ajovalmiuksiin. Syventävässä vaiheessa sekä teoriaopetusta, että ajo-opetusta järjestetään yhteensä neljä tuntia.

Kurssi sisältää:

 • oppilasanalyysi tietokoneella
 • arvioiva ajo (2 tuntia maantie ja kaupunkiajo)
 • 2 tuntia rata-ajo (+ ratamaksu 70€)
 • 3 tuntia teoriaa

Syventävään vaiheeseen voit siirtyä 3kk perusvaiheen suorittamisen jälkeen, mutta pitkäaikaisen kortin saat aikaisintaan vuoden kuluttua lyhytaikaisen kortin myöntämisestä. Harjoittelu- ja syventävä vaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa perusvaiheen jälkeen.

Yhteisopetuskurssi

 • 3 tuntia teoriaopetusta (oppilas ja opettaja)
 • 2 tuntia ajo-opetusta
 • ajoharjoittelu liukasradalla
 • hyödynnämme opetuksessa laajalti sähköistä oppimisympäristöä

Pimeäajo harjoittelu 65€

Pimeänajo

Suoritetaan perusvaiheessa joulu-helmikuussa tai harjoitteluvaiheessa ennen syventävääkurssia.

 • 1 tunti (näytöt ja harjoitukset)