Tarvitsenko ammattipätevyyttä

Ammattipätevyys ei koske kuljettajaa, jos:

  1. ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa;

  2. ajoneuvo on poliisin, pelastustoimen tai pelastusalan koulutuksesta vastaavan oppilaitoksen, ensihoitopalvelun, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä niiden tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa taikka poliisitehtäviä hoidettaessa Tullin käytössä; (28.12.2012/1083)

  3. ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä, siirretään varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä, koeajetaan ajoneuvon parantamiseksi teknisesti taikka koeajetaan uusi tai muunnettu ajoneuvo ennen ajoneuvon liikenteeseen hyväksymistä; (28.12.2012/1083)

  4. ajoneuvoa käytetään kiireellisessä hätätilanteessa pelastustarkoituksiin poliisin tai pelastusviranomaisen taikka poliisitehtäviä hoidettaessa tullin tai rajavartiolaitoksen määräyksen perusteella;

  5. ajoneuvoa käytetään ajo-oikeuden tai tässä laissa tarkoitetun perustason ammattipätevyyden tai jatkokoulutuksen saamiseksi annettavassa ajo-opetuksessa;

  6. ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin;

  7. linja-autoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun omistuksessa; taikka

  8. ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa, taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa.

Ajankohtaista

Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen jatkokoulutuspäivien suorittamisen jälkeen.

Hakuaika:
Henkilöliikenne 10.3.2018 – 9.9.2018
Tavaraliikenne 10.3.2019 – 9.9.2019

Elikä voit laittaa hakemuksen puolivuotta aikaisemmin vireille kun viimeinen voimassaolopäivä on. Jos laitat hakemuksen päättymispäivän jälkeen alkaa 5v jakso viimeisestä koulutuksesta!!

Ajokorttimerkintä (tulee uusi ajokortti) Ajovarmalta:

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista.

Hakemuksen liitteenä tulee olla:

kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa).

Korttiin tulee erityisehto 95, joka vaikuttaa kortin voimassaolo aikaan.

Hinta 25€

Erillinen ammattipätevyyskortti Ajovarmasta (50€):

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen on liitettävä:

Valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa ( on haettu esim kuljettajakortti digipiirturia varten tai uusi kuvallinen ADR ajolupa)

Kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa

Hinta 50 €