Moottoripyöräkortit  A1, A2 ja A
Loimaa sekä Turku

 

Tarjoamme turvallista ja laadukasta ajo-opetusta kaikille kaksipyöräisistä kiinnostuneille. Meiltä saat A1-, A2- ja  A-moottoripyöräkorttikoulutusta sekä moottoripyöräkorttien korotukset. Opetus on oikealla moottoripyörällä emme käytä simulaattoriopetusta.

Opettajat ajavat itsekin moottoripyörillä. Ja ovat kokeneita kouluttajia.

Varaa tästä, Turun seutu » 

Varaa tästä , Loimaan seutu »

A1-kevytmoottoripyörä

A1- Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm³, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg, kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. Kurssille voit osallistua 6kk ennen kun täytät 16 vuotta. Saat luvan ajaa myös mopoautoa sekä T3B-traktoria.

Kurssi sisältää

 • teoriaopetusta 4 tuntia (Eas mikäli ensimmäinen ajokortti)
 • ajo-opetusta 5 tuntia
 • hyödynnämme opetuksessa laajalti sähköistä oppimisympäristöä
 • myös harjoittelulupa mahdollisuus, jolloin suoritat ajokokeen omalla pyörälläsi.

Kurssin jälkeen olet valmis suorittamaan teoriakokeen, käsittelykokeen ja ajokokeen liikenteessä.

A1-kevytmoottoripyöräkortin korottaminen A2-luokkaan

A2-luokan ajo-oikeus kun A1- luokan ajo-oikeus on ollut voimassa vähintään 2 vuotta. Kurssi sisältää:

 • teoriaopetusta 2 tuntia verkossa
 • ajo-opetusta 5 tuntia
 • opetustodistuksen välittömästi ajojen jälkeen.

A2- luokan ajo-oikeuden myöntäminen edellyttää opetustodistuksen esittämistä Ajovarmaan, kun teoria- ja kuljettajaopetus on suoritettu hyväksytysti sekä ajokorttilupahakemuksen Ajovarmalle (39€)

 

A2  ajo-oikeus ensimmäisenä prätkäkorttina pitää olla 20. vuoden ikä, tällöin ei ole lain mukaan yhtään teoriatunteja mutta pitää olla teoriakoe sekä käsittely- ja ajokoe suoritettuna. Näihin annamme tarvittavat oppimateriaalit sähköisenä.

A2-moottoripyöräkortin korottaminen A-luokkaan

A2-luokan (≤35 kW) ajo-oikeuden haltija voi osallistua korotuskurssille, kun A2-luokan ajo-oikeus on ollut voimassa kaksi vuotta. 

Kurssin aikana saat

 • teoriaopetusta 2 tuntia verkossa
 • kuljettajan ajo-opetusta 5 tuntia
 • opetustodistuksen välittömästi ajojen jälkeen

A- luokan (rajoitukseton) ajo-oikeuden myöntäminen korotuksena edellyttää opetustodistuksen esittämistä Ajovarmaan, kun teoria- ja kuljettajaopetus on suoritettu hyväksytysti. Tämän lisäksi tarvitset ajokorttilupahakemuksen. (39€)

A-ajo-oikeus ensimmäisenä prätkäkorttina vaatii 24-vuoden iän, teoria-, käsittely- ja ajokokeen liikenteessä hyväksytysti. Tarjoamme sähköisen oppimateriaalin laajan käytön sekä 5h ajo-opetusta. Lisäksi ajovarusteet lainaan.

 

B -kortin korottaminen A2/A -luokkaan

 • Ajo-opetusta 5 tuntia
 • Teoriakoe
 • Käsittelykoe ja ajokoe
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Liikennekoulu Poussa Oy (0679294-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Silver
0440 203 004
janne.silver@ajokortti.com

Henkilörekisterin nimi

Liikennekoulu Poussa Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Liikennekoulu Poussa Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
janne.silver@ajokortti.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna